FAQ

1. Làm sao để đổi ưu đãi trong "Cửa hàng ưu đãi"?
Khách hàng cần tích lũy BEAN để có thể đổi được các ưu đãi. BEAN có thể tích lũy thông qua mua hàng hoặc qua các sự kiện, chương trình khuyến mãi từ The Coffee House.
2. Tại sao tôi không được đổi các ưu đãi đặc biệt (special rewards) hoặc ưu đãi độc quyền (exclusive rewards)?
Tùy theo hạng thành viên của khách hàng mà họ có thể đổi ưu đãi tương ứng. Ưu đãi đặc biệt dành cho nhóm khách hàng thành viên hạng Vàng trở lên, và phải là kim cương trở lên cho các ưu đãi độc quyền.

1. Thẻ thành viên “Kim Cương” của tôi có bị hủy không?
Không. Bạn vẫn có thể sử dụng thẻ thành viên kim cương của mình để thực hiện tích BEAN khi thanh toán tại cửa hàng. Tuy nhiên thẻ này không còn đại diện cho hạng thành viên thực tế của bạn nữa, hạng thành viên thực tế sẽ được thể hiện trên ứng dụng The Coffee House.